Kitap - Turkish Bible [1989]

Türkçe olarak Kutsal Kitap okumak için bir incil kitap seçin


Eski Antlaşma - Old Testament

Yeni Antlaşma - New Testament