يهوذا Jude

در فصل های صوتی کتاب مقدس فارسی زیر را کلیک کنید برای گوش دادن به صدا. آنها پی در پی بازی خواهد کرد. خواهش می کنم، راست کلیک کنید + 'را به عنوان' نجات دانلود downld کتاب

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.