ಮಾರ್ಕನು

ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು 'ಮುಂದೆ' ಮತ್ತು 'ಹಿಂದೆ' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ZIP_ ಬಟನ್ ಮತ್ತು 'ಇದರಂತೆ ಉಳಿಸಿ' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Zip_

Important Without proper rendering support, you may see question ಮಾರ್ಕನು - Marks, boxes, or other symbols instead of characters.