நெகேமியா

அவர்கள் கேட்க கீழே உள்ள அதிகாரங்கள் மீது கிளிக் செய்யவும். அவர்கள் வெற்றிகரமாக தானாக விளையாட வேண்டும். நீங்கள் செல்லவும் 'அடுத்த' மற்றும் 'முந்தைய' கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் பக்கம் முடிவில் ZIP_ பொத்தானை கிளிக் செய்வதன் மூலம் முழுமையான புத்தகம் பதிவிறக்க இருக்கலாம். Zip_