GABAYGII SULAYM - Songs of Songs

Riix cutubyada hoose si aad iyaga maqli waayo. Waxay successively auto-ciyaari doono. Waxaad isticmaali kartaa 'Next' iyo badhanka 'Previous' si ay u maraan. Waxaad soo bixi kartaa buugga buuxa adigoo riixaya badhanka 'ZIP' dhamaadka this page. Zip_

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.