Náhum

Klikněte na níže uvedené kapitoly je slyšet. Budou automaticky přehrávat po sobě. Chcete-li sledovat s textem, klepněte na kartu Bible výše - otevře se v jiném okně


Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.