Filipililere haty - Philippians

Olary diňlemek üçin aşakdaky baplara basyň. Awtomatiki usulda yzygiderli oýnarlar. Nawigasiýa üçin 'Indiki' we 'Öňki' düwmesini ulanyp bilersiňiz. Ses dolandyryşy we ýakynlaşdyrma programmasy bar. Doly kitaby ZIP düwmesine sag basyp, sahypanyň aşagyndaky 'baglanyşygy sakla' ýaly göçürip alyp bilersiňiz. [ZIP]