2 Selaniklilere haty - 2 Thessalonians

Olary diňlemek üçin aşakdaky baplara basyň. Olar yzygiderli awtomatik oýnarlar. Nawigasiýa üçin 'Indiki' we 'Öňki' düwmesini ulanyp bilersiňiz. Ses dolandyryşy we kiçeltmek goýmasy bar. Sahypanyň aşagyndaky ZIP düwmesine basyp doly kitaby göçürip alyp bilersiňiz. [ZIP]