Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 1

Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:
2 da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi;
3 da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost;
4 da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće;
5 kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli;
6 da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke.
7 Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.
8 Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke!
9 Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata.
10 Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj;
11 ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što;
12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob;
13 naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom;
14 bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu."
15 Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze.
16 Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv.
17 Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama.
18 A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu.
19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane.
20 Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas;
21 propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:
22 "Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje?
23 Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima.
24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.
25 Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene;
26 zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:
27 kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka.
28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.
29 Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha
30 niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu.
31 Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta.
32 Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne.
33 A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."