Mihej

1 2 3 4 5 6 7


Poglavlje 5

(4:14)

Utvrdi se sada, Tvrđavo! Opkoljeni smo i opsjednuti, palicom po licu udaraju Suca Izraelova.
2 (5:1) A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.
3 (5:2) Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se Ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj.
4 (5:3) On će se uspraviti, na pašu izvodit' svoje stado silom Jahvinom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih.
5 (5:4) On - on je mir! Ako Asirci provale u našu zemlju, ako stupe u naše dvore, podići ćemo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova.
6 (5:5) Zemlju asirsku oni će mačem opasti, zemlju Nimrodovu sabljama. I on će nas osloboditi od Asiraca ako provale u našu zemlju, ako stupe na naše tlo.
7 (5:6) Tada će Ostatak Jakovljev, među brojnim narodima, biti kao rosa koja od Jahve dolazi, kao kapljice kiše na travi koja ne čeka na čovjeka niti iščekuje sina čovječjeg.
8 (5:7) Tada će Ostatak Jakovljev, među brojnim narodima, biti kao lav među šumskim zvijerima, kao lavić među ovčjim stadima: svaki put kad prolazi, on gazi nogama, razdire, i nitko da od njega izbavi.
9 (5:8) Tvoja ruka neka se podigne na protivnike, svi tvoji neprijatelji bit će zatrti!
10 (5:9) "U onaj dan - riječ je Jahvina - potamanit ću sve tvoje konje, uništiti tvoja bojna kola;
11 (5:10) razorit ću po tvojoj zemlji svako naselje, porušiti sve tvoje tvrde gradove.
12 (5:11) Zatrt ću iz tvoje ruke bajanje, vračara više nećeš imati;
13 (5:12) i zatrt ću u tebi sve kipove i stupove kamene. I ti se više nećeš klanjati pred djelom ruku svojih.
14 (5:13) Iskorijenit ću ašere iz tebe i razorit ću tvoje gradove.
15 (5:14) U gnjevu, u bijesu, izvršit ću osvetu na narodima koji nisu slušali."