1 Solunjanima

1 2 3 4 5


Poglavlje 5

A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam.
2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći.
3 Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.
4 Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac:
5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame.
6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.
7 Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju.
8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!
9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,
10 koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo.
11 Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.
12 Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;
13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom!
14 Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!
15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.
16 Uvijek se radujte!
17 Bez prestanka se molite!
18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
19 Duha ne trnite,
20 proroštava ne prezirite!
21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,
22 svake se sjene zla klonite!
23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
24 Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.
25 Braćo, molite i za nas!
26 Pozdravite svu braću cjelovom svetim.
27 Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica pročita svoj braći.
28 Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!