2 Petrova

1 2 3


Poglavlje 1

Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.
2 Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!
3 Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.
4 Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.
5 Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje,
6 spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost,
7 pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav.
8 Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista.
9 A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha.
10 Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada!
11 Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.
12 Zato ću vas uvijek na to podsjećati premda to znate i utvrđeni ste u primljenoj istini.
13 Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom,
14 svjestan da ću brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist očitova.
15 A pobrinut ću se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjećate.
16 Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva.
17 Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!
18 Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.
19 Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.
20 Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno
21 jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.