1 Ivanova

1 2 3 4 5


Poglavlje 3

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.
2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.
3 I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
4 Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.
5 I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu.
6 Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.
7 Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan.
8 Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.
9 Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga.
10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.
11 Jer ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.
12 Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna.
13 Ne čudite se, braćo ako vas svijet mrzi.
14 Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.
15 Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
16 Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.
17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu?
18 Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.
19 Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje
20 ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.
21 Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu.
22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
23 I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed.
24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.