کتاب مقدس   Persian (Farsi) Bible


اگر از يک دستگاه هوشمند اندرويد يا اپل استفاده میکنيد، لطفاً Bible App را دانلود کنيد که کتاب مقدس را به فارسی و 36 زبان ديگر بخوانيد و بشنويد:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes


لطفاً يک کتاب از کتاب مقدس را در زبان فارسی انتخاب کنيد