Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 1

ΚΑΤΑ τον όγδοο μήνα, τον δεύτερο χρόνο τού Δαρείου, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ζαχαρία, τον προφήτη, τον γιο τού Βαραχία, γιου τού Ιδδώ, λέγοντας:
2 Ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά ενάντια στους πατέρες σας.
3 Γι' αυτό, πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Να επιστρέψετε σε μένα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα επιστρέψω σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
4 Να μη γίνεστε σαν τους πατέρες σας, στους οποίους είχαν κράξει οι προηγούμενοι προφήτες, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Επιστρέψτε τώρα από τους πονηρούς σας δρόμους, και από τις πονηρές σας πράξεις· και δεν υπάκουσαν, και δεν έδωσαν προσοχή σε μένα, λέει ο Κύριος.
5 Οι πατέρες σας, πού είναι; Και οι προφήτες, μήπως θα ζήσουν παντοτινά;
6 Αλλά, τα λόγια μου, και τα διατάγματά μου, που είχα προστάξει στους δούλους μου τους προφήτες, δεν είχαν φτάσει στους πατέρες σας; Κι αυτοί στράφηκαν, και είπαν: Όπως σκέφθηκε να κάνει σε μας ο Κύριος των δυνάμεων, σύμφωνα με τους δρόμους μας, και σύμφωνα με τις πράξεις μας, έτσι έκανε σε μας.
7 Κατά την 24η ημέρα τού 11ου μήνα, που είναι ο μήνας Σαβάτ, κατά τον δεύτερο χρόνο τού Δαρείου, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ζαχαρία, τον προφήτη, τον γιο τού Βαραχία, γιου τού Ιδδώ, λέγοντας:
8 Είδα τη νύχτα, και ξάφνου, ένας άνθρωπος που ήταν καβάλα επάνω σε κόκκινο άλογο, κι αυτός στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες, που ήσαν μέσα σε ένα κοίλωμα· και πίσω του, άλογα κόκκινα, διάστικτα, και άσπρα.
9 Και είπα: Κύριέ μου, τι είναι αυτά; Και ο άγγελος, που μιλούσε μαζί μου, είπε σε μένα: Εγώ θα σου δείξω τι είναι αυτά.
10 Και ο άνθρωπος, που στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες, απάντησε, και είπε: Αυτοί είναι εκείνοι που ο Κύριος έστειλε για να περιοδεύσουν τη γη.
11 Και αποκρίθηκαν στον άγγελο του Κυρίου, που στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες, και είπαν: Εμείς περιοδεύσαμε τη γη, και δέστε, ολόκληρη η γη κάθεται, και ησυχάζει.
12 Και ο άγγελος του Κυρίου αποκρίθηκε, και είπε: Κύριε των δυνάμεων, μέχρι πότε δεν θα σπλαχνιστείς εσύ την Ιερουσαλήμ, και τις πόλεις τού Ιούδα, ενάντια στις οποίες αγανάκτησες αυτά τα 70 χρόνια;
13 Και ο Κύριος απάντησε στον άγγελο, που μιλούσε μαζί μου, λόγια καλά, λόγια παρηγορητικά.
14 Και ο άγγελος, που μιλούσε μαζί μου, είπε σε μένα: Φώναξε, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Είμαι ζηλότυπος για την Ιερουσαλήμ και για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία·
15 και είμαι υπερβολικά οργισμένος ενάντια στα έθνη που ζουν αμέριμνα· επειδή, ενώ εγώ οργίστηκα λίγο, αυτά βοήθησαν επιπρόσθετα το κακό.
16 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ με οικτιρμούς· ο οίκος μου θα χτιστεί μέσα σ' αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και θα απλωθεί σχοινί επάνω στην Ιερουσαλήμ.
17 Φώναξε ακόμα, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Οι πόλεις μου θα πλημμυρίσουν ακόμα από αγαθά, και ο Κύριος θα παρηγορήσει ακόμα τη Σιών, και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.
18 Και σήκωσα τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, τέσσερα κέρατα·
19 και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου: Τι είναι αυτά; Και εκείνος μού απάντησε: Αυτά είναι τα κέρατα που διασκόρπισαν τον Ιούδα, τον Ισραήλ, και την Ιερουσαλήμ.
20 Και ο Κύριος μου έδειξε τέσσερις τεχνίτες·
21 και είπα: Αυτοί, τι έρχονται να κάνουν; Κι απάντησε, λέγοντας: Αυτά είναι τα κέρατα που διασκόρπισαν τον Ιούδα, ώστε κανένας δεν σήκωσε το κεφάλι του· κι αυτοί ήρθαν για να τα εκφοβίσουν, και για να εκτινάξουν τα κέρατα των εθνών, που σήκωσαν το κέρας τους ενάντια στη γη τού Ιούδα για να τη διασκορπίσουν.