Laaivyavyavastha

Adhyāya: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0:00
0:00

Adhyāya 1

yahova ne milapavale tamboo men se moosa ko bulakar us se kaha,
2 israaeliyon se kah, ki tum men se yadi koi manushy yahova ke liye pashu ka chaddhava chaddhaa, to usaka balipashu gaya-baailon va bhed-bakaariyon men se aek ka ho.
3 yaadi vah gay baailon men se homabali kare, to nirdosh nar milapavale tamboo ke dar par chaddhaa, ki yahova use grahan kare.
4 aur vah apana hath homabaalipashu ke sir par rakhe, aur vah unake liye praayaashchaitt karane ko grahan kiya jaaega.
5 tab vah us bachhde ko yahova ke samhane baali kare aur haroon ke putra jo yajak haain ve lohoo ko sameep le jakar us vedee kee charon alangon par chhdike jo milapavale tamboo ke dar par haai.
6 fir vah homabalipashu kee khal nikalakar us pashu ko ttukade ttukade kare
7 tab haroon yajak ke putra vedee par ag rakhe, aur ag par lakadee sajakar dharen
8 aur haroon ke putra jo yajak haain ve sir aur charabee samet pashu ke ttukadon ko us lakadee par jo vedee kee ag par hogee sajakar dharen
9 aur vah usakee antaadiyon aur paairon ko jal se dhaeae. tab yajak sab ko vedee par jalaa, ki vah homabali yahova ke liye sukhdayak sugandhavala havan tthare..
10 aur yaadi vah bhedon va bakaron ka homabali chaddhaa, to nirdosh nar ko chaddhaae.
11 aur vah usako yahova ke age vedee kee uttravalee alang par baali kare aur haroon ke putra jo yajak haain ve usake lohoo ko vedee kee charon alangon par chhdiken.
12 aur vah usako ttukade ttukade kare, aur sir aur charabee ko alag kare, aur yajak in sab ko us lakadee par sajakar dhare jo vedee kee ag par hogee
13 aur vah usakee antaadiyon aur paairon ko jal se dhaeae. aur yajak sab ko sameep le jakar vedee par jalaa, ki vah homabali aur yahova ke liye sugandhadayak sugandhavala havan tthare..
14 aur yaadi vah yahova ke liye paakshiayon ka homabali chaddhaa, to panduko va kabootaron ko chaddhava chaddhaae.
15 yajak usako vedee ke sameep le jakar usaka gala marod ke sir ko dhad se alag kare, aur vedee par jalaae aur usaka sara lohoo us vedee kee alang par giraya jaae
16 aur vah usaka ojhr mal sahit nikalakar vedee kee poorab kee or se rakh dalane ke sthan par faenk de
17 aur vah usako pankhon ke beech se faade, par alag alag n kare. tab yajak usako vedee par us lakadee ke upar rakhkar jo ag par hogee jalaa, ki vah homabali aur yahova ke liye sukhdayak sugandhavala havan tthare..