Yahoshoo

Adhyāya: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

Adhyāya 15

yahoodiyon ke gotra ka bhag unake kulon ke anusar chitthee dalane se aedom ke sivane tak, aur daakkhian kee or seen ke jangal tak jo daakkhianee sivane par haai tthara.
2 unake bhag ka daakkhianee sivana khare tal ke us sirevale kol se arambh hua jo dakkhian kee or baddha haai
3 aur vah akrabbeem nam chaddhai kee daakkhianee or se nikalakar seen hote huae kadeshabarne ke dakkhian kee or ko chaddh gaya, fir hesron ke pas ho aar ko chaddhkar karkaa kee or mud gaya,
4 vahan se ammon hote huae vah misr ke nale par nikala, aur us sivane ka ant samudra hua. tumhara daakkhianee sivana yahee hoga.
5 fir poorvee sivana yaradan ke muhane tak khara tal hee tthara, aur uttr disha ka sivana yaradan ke muhane ke pas ke tal ke kol se arambh karake,
6 bethogla ko chaddhte huae betaraba kee uttr kee or hokar roobenee bohanavale nam patthr tak chaddh gaya
7 aur vahee sivana akor nam tarai se dabeer kee or chaddh gaya, aur uttr hote huae gilagal kee or jhuka jo nale kee dakkhian or kee adummeem kee chaddhai ke samhane haai vahan se vah aenashomesh nam sote ke pas pahunchakar aenarogel par nikala
8 fir vahee sivana hinnom ke putra kee tarai se hokar yaboos jo yarooshalem kahalata haai usakee dakkhian alang se baddhte huae us pahad kee chottee par pahuncha, jo pashchaim kee or hinnom kee tarai ke samhane aur rapaim kee tarai ke uttravale sire par haai
9 fir vahee sivana us pahad kee chottee se neptoh nam sote ko chala gaya, aur aepraen pahad ke nagaron par nikala fir vahan se bala ko jo kiryatyareem bhee kahalata haai pahuncha
10 fir vah bala se paashchaim kee or mudkar seir pahad tak pahuncha, aur yareem pahad jo kasalon bhee kahalata haai us kee uttravalee alang se hokar betashomesh ko utar gaya, aur vahan se timna par nikala
11 vahan se vah sivana aekron kee uttree alang ke pas hote huae shaikkaron gaya, aur bala pahad hokar yabnel par nikala aur us sivane ka ant samudra ka tatt hua.
12 aur paashchaim ka sivana mahasamudra ka teer tthara. yahoodiyon ko jo bhag unake kulon ke anusar mila usakee charon or ka sivana yahee hua..
13 aur yapunne ke putra kaleb ko usane yahova kee agyaa ke anusar yahoodiyon ke beech bhag diya, arthata kiryatarba jo hebraen bhee kahalata haai vah arba anak ka pita tha.
14 aur kaleb ne vahan se shoshau, aheeman, aur talmaai nam, anak ke teenon putraen ko nikal diya.
15 fir vahan se vah dabeer ke nivaasiyon par chaddh gaya poorvakal men to dabeer ka nam kiryatseper tha.
16 aur kaleb ne kaha, jo kiryatseper ko marakar le le use maain apanee bettee akasa ko byah doonga.
17 tab kaleb ke bhai otneeael kanajee ne use le liya aur us ne use apanee bettee akasa ko byah diya.
18 aur jab vah usake pas ai, tab us ne usako pita se kuchh boomi mangane ko ubhara, fir vah apane gadahe par se utar padee, aur kaleb ne us se poochha, too kya chahatee haai?
19 vah bolee, mujhe ashaeervad de too ne mujhe daakkhian desh men kee kuchh boomi to dee haai, mujhe jal ke sote bhee de. tab us ne upar ke sote, neeche ke sote, donon use diae..
20 yahoodiyon ke gotra ka bhag to unake kulon ke anusar yahee tthara..
21 aur yahoodiyon ke gotra ke kinare-vale nagar dakkhian desh men aedom ke sivane kee or ye haai, arthata kabasel, aeder, yagoor,
22 keena, deemona, adada,
23 kedesha, hasor, yitnan,
24 jeep, telem, balot,
25 hasorhadatta, kaariyyothesron, jo hasor bhee kahalata haai,
26 aur amam, shama, molada,
27 hasargaa, heshamon, betpalet,
28 hasarshooal, bershoba, bijyotya,
29 bala, iyyeem, aesem,
30 aelatolad, kaseel, horma,
31 sikalag, madamanna, sanasanna,
32 labaot, shailheem, aeen, aur rimmona ye sab nagar untees haai, aur inake ganv bhee haain..
33 aur neeche ke desh men ye haain arthata aeshataol sora, ashana,
34 janoh, aenaganneem, tappooh, aenam,
35 yamroot, adullam, soko, ajeka,
36 shaaraaim, adeetaaim, gadera, aur gaderotaaima ye sab chaudah nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
37 fir sanan, hadasha, migadalagad,
38 dilan, mispe, yoktel,
39 lakeesha, boskat, aeglon,
40 kabbon, lahamas, kitaleesha,
41 gaderot, betadagon, nama, aur makkeda ye solah nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
42 fir libna, aeeter, ashaan,
43 yiptah, ashana, naseeb,
44 keela, akajeeb aur mareshaa ye nau nagar haai, aur inake ganv bhee haain.
45 fir nagaron aur ganvon samet aekron,
46 aur aekron se lekar samudra tak, apane apane ganvon samet jitane nagar ashadod kee alang par haain..
47 fir apane apane nagaron aur gavon samet ashadod, aur ajja, varan misr ke nale tak aur mahasamudra ke teer tak jitane nagar haain..
48 aur pahadee desh men ye haain arthata shaameer, yatteer, soko,
49 danna, kiryatsanna jo dabeer bhee kahalata haai,
50 anab, aeshatamo, aneem,
51 goshon, holon, aur geelo ye gyarah nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
52 fir arab, dooma, aeshaan,
53 yaneem, bettppooh, apeka,
54 humata, kiryatarba jo hebraen bhee kahalata haai, aur seeora ye nau nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
55 fir maon, karmel, jeep, yoota,
56 mijrael, yokadam, janoh,
57 kaain, giba, aur timna ye das nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
58 fir halahool, betasoor, gador,
59 marat, betanot, aur aelatakona ye chh: nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
60 fir kiryatabal jo kiryatbareem bhee kahalata haai, aur rabba ye do nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
61 aur jangal men ye nagar haai, arthata betaraba, mieen, sakaka
62 nibashaan, lonavala nagar, aur aenagadee, ye chh: nagar haai, aur inake ganv bhee haain..
63 yarooshalem ke nivasee yaboosiyon ko yahoodee n nikal sake isaaliye aj ke din tak yaboosee yahoodiyon ke sang yarooshalem men rahate haain..