Хосеа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Бүлэг 14

Израиль аа, өөрийн Бурхан ЭЗЭН уруу эргэ.Учир нь чи өөрийн хууль бус явдлаас болж бүдэрсэн билээ.
2 Өөртөө үгсийг аван ЭЗЭН уруу эргэ.Түүнд хандаж “Бүх гэм бурууг авч хаяад, биднийг нигүүлсэнгүйгээр хүлээн аваач.Тэгвэл бид уруулынхаа үр жимсийг өргөе.
3 Ассири нь биднийг аврахгүй, бид морь унахгүй.Бид гарын бүтээлээ «Манай Бурхан» гэж дахин хэлэхгүй. Учир нь өнчин хүүхдүүд Таны дотор өршөөлийг олдог”.
4 Би тэдний урвалтыг эмчилж, тэднийг чөлөөтэйгөөр хайрлана.Учир нь Миний уур хилэн тэднээс холдсон юм.
5 Би Израильд шүүдэр шиг байх болно.Тэр сараана цэцэг шиг дэлбээлэн, Ливаны хуш мод шиг үндэслэнэ.
6 Түүний мөчрүүд нь нахиалж, түүний гоо үзэсгэлэн нь чидун мод шиг,түүний анхилуун үнэр нь Ливаны хуш мод шиг болно.
7 Түүний сүүдэрт амьдрагсад нь дахин үр тариаг ургуулан,усан үзмийн мод шиг цэцэглэх болно.Түүний алдар нэр нь Ливаны усан үзмийн дарс шиг байх болно.
8 Ефраим аа, Би шүтээнүүдтэй ямар хамаатай вэ?Хариу өгч, чамайг харгалзсан нь Би билээ.Би бол саглагар нарстай адил юм. Надаас чиний үр жимс гарна.
9 Ухаантай хэн боловч эдгээр зүйлсийг ойлго.Гярхай нэгэн эдгээрийг мэдэг.Учир нь ЭЗЭНий замууд зөв юм.Шударга зөв нь түүгээр алхаж, харин нүгэлтнүүд түүнд бүдрэх болно