Hoseas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Kapittel 6

Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også læge oss; han slo, men han vil også forbinde oss.
2 Han vil gjøre oss levende efter to dager; på den tredje dag vil han opreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.
3 Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden.
4 Hvad skal jeg gjøre med dig, Efra'im? Hvad skal jeg gjøre med dig, Juda? For eders kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.
5 Derfor har jeg hugget løs på dem ved profetene, drept dem ved min munns ord, og dommene over dig fór ut som et lyn.
6 For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer.
7 Men de har brutt pakten, likesom Adam; der har de vært troløse mot mig.
8 Gilead er en by med ugjerningsmenn, full av blodspor.
9 Og lik en røverskare som lurer på folk, er hele presteflokken; de myrder på veien til Sikem; ja, skammelige ting har de gjort.
10 I Israels hus har jeg sett grufulle ting; der driver Efra'im hor, der er Israel blitt urent.
11 Også for dig, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.