Habakuk

1 2 3


Kapittel 1

Dette er det utsagn som profeten Habakuk skuet.
2 Hvor lenge, Herre, skal jeg ennu rope uten at du hører! Jeg klager for dig over vold -- og du frelser ikke.
3 Hvorfor lar du mig skue urett, og hvorledes kan du selv se på slik elendighet? ¥deleggelse og vold har jeg for mine øine; det yppes kiv og opstår tretter.
4 Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem; for ugudelige omringer den rettferdige, derfor kommer retten frem forvendt.
5 Se eder omkring blandt folkene, se og bli forferdet, ja forferdet! For en gjerning gjør jeg i eders dager -- I skulde ikke tro den når den blev fortalt.
6 For se, jeg lar kaldeerne reise sig, det ville og voldsomme folk, som farer frem så vide som jorden når, for å ta i eie boliger som ikke hører det til.
7 Fryktelig og forferdelig er det; fra sig selv henter det sin rett og sin høihet.
8 Dets hester er raskere enn leoparder og skarpere til å springe enn ulver om aftenen; dets ryttere sprenger frem, dets ryttere kommer langt borte fra, de flyver som en ørn når den styrter sig over sitt rov.
9 Alle kommer de for å gjøre voldsverk, de stirrer stridslystne fremad, og de samler fanger som sand.
10 De spotter konger, og fyrster er til latter for dem; de ler av hver festning, de dynger jord op mot den og tar den.
11 Så stryker de avsted som en vind og farer frem og drar skyld over sig; deres kraft er deres gud.
12 Er du ikke fra fordums tid Herren min Gud, min Hellige? Vi skal ikke dø. Herre! Til å fullbyrde dom har du satt dem. Du vår klippe! Til å straffe har du gitt dem fullmakt.
13 Du som er ren av øine, så du ikke kan se på ondt [uten å straffe.] og ikke er i stand til å skue på elendighet! [uten å hjelpe] Hvorfor ser du på troløse, hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er rettferdigere enn han?
14 Du har jo gjort med menneskene som med havets fisker, som med krypet, som ingen herre har!
15 Dem alle drar de [kaldeerne.] op med krok, samler dem i sin not og sanker dem i sitt garn; derfor gleder de sig og jubler.
16 Derfor ofrer de til sin not og brenner røkelse for sitt garn; for de gir dem deres fete lodd og deres kraftige mat.
17 Men skal de derfor fremdeles få tømme sin not og uavlatelig slå folkeslag ihjel uten skånsel?