Estery

rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

rozdział 10

Potem ułożył król Aswerus podatek na ziemię swoję, i na wyspy morskie.
2 Awszystkie sprawy mocy jego, i możności jego, z opisaniem zacności Mardocheuszowej, którą go wielmożnym uczynił król, to zapisano w księgach kronik o królach Medskich i Perskich.
3 Albowiem Mardocheusz Żyd był wtórym po królu Aswerusie, i wielkim u Żydów, i zacny u mnóstwa braci swych, starając się o dobro ludu swego, i sprawując pokój wszystkiemu narodowi swemu.