Ijobowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

rozdział 25

A odpowiadając Bildad Suhytczyk rzekł:
2 Panowanie i strach jest przy nim; on czyni pokój na wysokościach swoich.
3 Izali jest liczba wojskom jego? a nad kim nie wschodzi światłość jego?
4 Jakoż tedy nędzny człowiek usprawiedliwiony być może przed Bogiem? albo jako może być czysty urodzony z niewiasty?
5 Oto i miesiącby nie świecił i gwiazdyby nie były czyste w oczach jego:
6 Jakoż daleko mniej człowiek, który jest robakiem, a syn człowieczy, który jest czerwiem.