Estera - Esther

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

Capitol 10

Împăratul Ahaşveroş a pus un bir asupra ţării şi asupra ostroavelor mării.
2 Toate faptele privitoare la puterea şi isprăvile lui, şi amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sînt scrise în cartea Cronicilor împăraţilor Mezilor şi Perşilor?
3 Căci Iudeul Mardoheu era cel dintîi după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între Iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său neam