r Jestira

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


поглавље 4

A Mardohej doznav sve šta bi, razdre haljine svoje i obuče se u kostret i posu se pepelom i podje po gradu vičući iza glasa gorko.
2 I dodje do pred vrata careva, jer ne beše slobodno ući na vrata careva u kostreti.
3 I u svim zemljama, u koje god mesto dodje reč careva i zapovest njegova, bi velika žalost medju Jevrejima i post i plač i jauk, i mnogi u kostreti i pepelu ležahu.
4 I dodjoše devojke Jestirine i dvorani njeni, i javiše joj: i carica se ožalosti veoma, i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostret; ali on ne primi.
5 Tada dozva Jestira Ataha, dvoranina carevog, kog joj beše dao da joj služi, i zapovedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto.
6 I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku koja beše pred vratima carevim.
7 I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrebi;
8 I prepis od zapovesti koja bi proglašena u Susanu da se istrebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi, i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod.
9 I vrativši se Atah kaza Jestiri reči Mardohejeve.
10 A Jestira reče Atahu i zapovedi mu da kaže Mardoheju:
11 Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevim da ko bi god, čovek ili žena, ušao k caru unutra u dvor ne budući pozvan, jedan je zakon za nj, da se pogubi, osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ; a ja nisam zvana da udjem k caru, ovo je trideset dana.
12 I kazane biše Mardoheju reči Jestirine.
13 A Mardohej opet poruči Jestiri: Nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevom.
14 Jer ako ti zaćutiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvog poginućete; i ko zna nisi li za ovako vreme došla do carstva.
15 Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju:
16 Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu, i postite za me, i ne jedite ni pijte za tri dana ni danju ni noću; i ja ću sa svojim devojkama postiti takodje, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem.
17 Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovedi Jestira.