Agej

1 2


поглавље 1

Druge godine cara Darija šestog meseca prvog dana dodje reč Gospodnja preko Ageja proroka Zorovavelju sinu Salatilovom, upravitelju judejskom, i Isusu sinu Josedekovom, poglavaru svešteničkom, govoreći:
2 Ovako veli Gospod nad vojskama govoreći: Taj narod govori: Još nije došlo vreme, vreme da se sazida dom Gospodnji.
3 Za to dodje reč Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
4 Je li vama vreme da sedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovaj je dom pust?
5 Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama: Uzmite na um puteve svoje.
6 Sejete mnogo, a uvozite malo; jedete, a ne bivate siti; pijete, a ne napijate se; odevate se a ni jedan ne može da se zgreje; i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac.
7 Ovako veli Gospod nad vojskama: Uzmite na um puteve svoje.
8 Idite na goru, i donesite drva, te zidajte dom; i biće mi milo, i proslaviću se, veli Gospod.
9 Izgledate mnogo, a eto malo; i šta unesete u kuću, ja razduvam; zašto? Veli Gospod nad vojskama; zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom.
10 Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose, i zemlja se zatvori da nema roda njenog.
11 I dozvah sušu na zemlju, i na gore, i na žito i na vino i na ulje i na sve što zemlja radja, i na ljude i na stoku i na svaki rad ručni.
12 I posluša Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov, poglavar sveštenički, i sav ostatak narodni glas Gospoda Boga svog i reči proroka Ageja, kako ga posla Gospod Bog njihov, i poboja se narod Gospoda.
13 I govori Agej, poslanik Gospodnji, narodu kao što ga posla Gospod, i reče: Ja sam s vama, govori Gospod.
14 I Gospod podiže duh Zorovavelju sinu Salatilovom, upravitelju judejskom, i duh Isusu sinu Josedekovom, poglavaru svešteničkom, i duh svemu ostatku narodnom, te dodjoše i radiše u domu Gospoda nad vojskama, Boga svog,
15 Dvadeset četvrtog dana šestog meseca, druge godine cara Darija.