2. Korinćanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


поглавље 13

Ovo treći put idem ka vama; u ustima dva ili tri svedoka ostaće svaka reč.
2 Napred kazah i napred govorim kako u vas bivši drugi put, i sad ne budući kod vas pišem onima koji su pre sagrešili i svima ostalima da ako dodjem opet neću poštedeti.
3 Jer tražite da iskušate Hrista što u meni govori, koji medju vama nije slab, nego je silan medju vama.
4 Jer ako i raspet bi po slabosti, ali je živ po sili Božijoj; jer smo i mi slabi u Njemu, ali ćemo biti živi s njim silom Božijom medju vama.
5 Sami sebe okušajte jeste li u veri, sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? Već ako da u čemu niste valjani.
6 A nadam se da ćete poznati da mi nismo nevaljani.
7 A molimo se Bogu da vi ne činite nikakvo zlo, ne da se mi valjani pokažemo, nego da vi dobro činite, a mi kao nevaljani da budemo.
8 Jer ništa ne možemo na istinu nego za istinu.
9 Jer se radujemo kad mi slabimo, a vi jačate. A zato se i molimo Bogu, za vaše savršenstvo.
10 Zato, ne budući kod vas, pišem ovo da kad dodjem ne učinim bez štedjenja po vlasti koju mi je Gospod dao na popravljanje, a ne na raskopavanje.
11 A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utešavajte se, jednako mislite, mir imajte: i Bog ljubavi i mira biće s vama.
12 Pozdravite jedan drugog celivom svetim. Pozdravljaju vas svi sveti.
13 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha sa svima vama. Amin.
14