2. Solunjanima

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi solunskoj u Bogu Ocu našem i Gospodu Isusu Hristu:
2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
3 Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vera vaša, i množi se ljubav svakog od vas medju vama,
4 Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božjima, vašim trpljenjem i verom u svim vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite,
5 Za znak pravednog suda Božjeg da se udostojite carstva Božjeg, za koje i stradate.
6 Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče;
7 A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s andjelima sile svoje
8 U ognju plamenom, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevandjelja Gospoda našeg Isusa Hrista;
9 Koji će primiti muku, pogibao večnu od lica Gospodnjeg i od slave Njegove,
10 Kad dodje da se proslavi u svetima svojim, i divan da bude u svima koji Ga verovaše; jer se primi svedočanstvo naše medju vama u onaj dan.
11 Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i delo vere u sili;
12 Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista.