2. Petrova

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 1

Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista:
2 Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg.
3 Budući da su nam sve božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji,
4 Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.
5 I na samo ovo okrenite sve staranje svoje da pokažete u veri svojoj dobrodetelj, a u dobrodetelji razum,
6 A u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
7 A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.
8 Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lene niti bez ploda u poznanju Gospoda našeg Isusa Hrista.
9 A ko nema ovog slep je, i pipa zaboravivši očišćenje od starih svojih greha.
10 Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogrešiti nikad;
11 Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u večno carstvo Gospoda našeg i spasa Isusa Hrista.
12 Zato se neću oleniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrdjeni ste u ovoj istini;
13 Jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom telu da vas budim opominjanjem,
14 Znajući da ću skoro telo svoje odbaciti kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos.
15 A trudiću se svakako da se i po rastanku mom možete opominjati ovog;
16 Jer vam ne pokazasmo silu i dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami videli slavu Njegovu.
17 Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dodje k Njemu takav glas: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji.
18 I ovaj glas mi čusmo gde sidje s neba kad bejasmo s Njim na svetoj gori.
19 I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.
20 I ovo znajte najpre da nijedno proroštvo književno ne biva po svom kazivanju;
21 Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.