Die stryd teen die vyand


 • En hulle sal die Naam van die Here vrees van die westekant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af; want Hy sal kom soos ‘n saamgeperste stroom wat die asem van die HERE aandrywe.
  Jesaja 59:19
 • En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.
  Matteus 10:1
 • En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
  Matteus 16:19
 • Maar Hy het Hom omgedraai, en terwyl Hy sy dissipels aankyk, het Hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter My, Satan! Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar dié van die mense.
  Markus 8:33
 • En Hy het sy twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siektes te genees.
  Lukas 9:1
 • Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.
  Lukas 10:17
 • Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.
  Lukas 10:19
 • want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,
  2 Korintiërs 10:4, 5
 • en gee aan die duiwel geen plek nie.
  Effesiërs 4:27
 • Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
  Effesiërs 6:10, 11
 • Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.
  1Johannes 4:4
 • Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.
  1 Petrus 5:8, 9
 • Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.
  1Johannes 3:8