Vjera


 • Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom. Rimljanima 10:17
 • Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Mudre Izreke 3:5,6
 • Nato mu Isus reče: "Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!" Marko 9:23
 • Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 2 Korinčanima 5:17
 • Ta Bogu ništa nije nemoguće!" Luka 1:37
 • Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri." Matej 9:29b
 • A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Jevrejima 11:1
 • Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina - čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim. Jakovljeva 1:5-8
 • A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. Jevrejima 11:6
 • Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva. Jakovljeva 2:26
 • Jede li tko dvoumeći, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je. Rimljanima 14:23b
 • A pravednik će moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj. Jevrejima 10:38
 • On me ubit' može: nade druge nemam već da pred njim svoje držanje opravdam. Job 13:15a
 • Jer ovako govori Jahve Gospod, Svetac Izraelov: "Mir i obraćenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste. Izaija 30:15b
 • Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! 2 Timoteju 2:13
 • Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. 1 Ivan 5:4
 • U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. Efežanima 6:16
 • Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće." Matej 17:20
 • Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Jevrejima 12:2
 • Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Rimljanima 5:1
 • Isus im odvrati: "Imajte vjeru Božju. Marko 11:22
 • Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša. 1 Petrova 1:6-9