Snaga i moć


 • TÓa Jahve, Bog vaš, ide s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spasi.'
  Ponovljeni zakon 20:4
 • Tada David reče svome sinu Salomonu: "Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neće te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma.
  1 Ljetopisa 28:20
 • s njim je tjelesna mišica, a s nama je Jahve, Bog naš, da nam pomaže i da bije naše bojeve." Narod se uzda u riječi judejskoga kralja Ezekije.
  2 Ljetopisa 32:8
 • U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora.
  Psalmi 8:2
 • s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine. Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utječu. Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran,
  Psalmi 18:29, 30B, 32
 • Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, mi imenom Jahve, Boga našega!
  Psalmi 20:7
 • Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih. U Jahvu se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek' bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!
  Psalmi 27:13, 14
 • U njega se srce moje pouzdalo i pomoć mi dođe; zato mi kliče srce i pjesmom njega slavim. Jahve je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom pomazaniku.
  Psalmi 28:7, 8
 • TAU Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.
  Psalmi 37:39
 • Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!
  Psalmi 73:26
 • Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove! Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.
  Psalmi 84:5, 7
 • Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.
  Psalmi 118:14
 • Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!
  Psalmi 119:28
 • jer ti si utočište nevoljnom, utočište ubogom u nevolji; ti si skrovište od pljuska i od žege zaklon, jer ćud je silnička kao pljusak zimski;
  Izaija 25:4
 • Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
  Izaija 40:29
 • Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.
  Izaija 41:10
 • A Isus upre u njih pogled pa im reče: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće."
  Matej 19:26
 • Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?
  Rimljanima 8:31
 • Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
  2 Korinčanima 3:5
 • Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanja
  2 Korinčanima 10:4
 • "Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje." Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.
  2 Korinčanima 12:9, 10
 • neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
  Efežanima 3:16
 • Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
  Efežanima 6:10
 • Sve mogu u Onome koji me jača!
  Filipljanima4:13
 • Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.
  1Ivan 4:4
 • S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati,
  Psalmi 61:2
 • On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema;
  Psalmi 72:12
 • Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.
  Psalmi 138:3
 • Al' onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
  Izaija 40:31
 • odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj."
  Jošua 1:9
 • Zato ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama: "Zato što su tako govorili, evo što će im se zbiti: U oganj ću pretvoriti svoje riječi u tvojim ustima, a narod ovaj u drvo da ga oganj proždre.
  Jeremija 5:14
 • U Jahvi će biti snaga njihova, njegovim će se oni proslavit imenom - riječ je Jahvina.
  Zaharija 10:12
 • Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!"
  Matej 10:20
 • Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje."
  Djela apostolska 1:8
 • Kad vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali
  Djela apostolska 4:13
 • Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
  1 Korinčanima 1:18
 • I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.
  1 Korinčanima 2:4, 5