Majčinstvo


 • Bogom, Ocem tvojim, koji ti pomaže, Svesilnim koji te blagoslivlje blagoslovom ozgo sa nebesa, blagoslovom ozdo iz dubina, blagoslovom iz svih prsa, iz svih utroba! Postanak 49:25
 • Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju. Izlazak 1:7
 • Ljubit će te, blagoslivljati i razmnažati; blagoslivljat će plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlad krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će je tebi dati. Bit ćeš blagoslovljen nad sve narode; neće u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni među tvojom čeljadi ni među stokom tvojom. Ponovljeni zakon 7:13, 14
 • Zar nas oba on ne stvori u utrobi i jednako sazda u krilu majčinu? JOB 31:15
 • GIMEL moćno će mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. Psalmi 112:2
 • Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne. Psalmi 113:9
 • Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. Psalmi 127:3
 • Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Psalmi 139:13
 • On učvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove. Psalmi 147:13
 • Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice. Izaija 40:11
 • Jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome potoke. Izlit ću duh svoj na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja. Rast će kao trava pokraj izvora, kao vrbe uz vode tekućice. Izaija 44:3, 4
 • "Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te." Jeremija 1:5
 • Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!" Luka 1:45
 • Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Jevrejima 11:11
 • na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio. Psalmi 18:19
 • Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš! Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja. Psalmi 31:2
 • HET Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. Psalmi 34:7
 • Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš; Gospodine, u pomoć mi pohitaj! Psalmi 40:13
 • Bijedan sam ja i nevoljan, al' Jahve se brine za me. Ti si pomoć moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni! Psalmi 40:17
 • I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti." Psalmi 50:15
 • S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati, Psalmi 61:2
 • Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje. Psalmi 91:14
 • Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne, a rod će se pravednički izbaviti. Mudre Izreke 11:21
 • Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al' onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Izaija 40:29-31
 • Neće se zalud mučiti i neće rađati za smrt preranu, jer će oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih. Izaija 65:23
 • Prije neg' bolove oćutje, eto je rodila. Prije neg' trudove osjeti, porodi dječaka. "Zar bih ja otvorio krilo materino a da ono ne rodi?" - govori Jahve. "Zar bih ja, koji dajem rađanje, zatvorio maternicu?" - kaže Bog tvoj. Izaija 66:7, 9
 • Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Ivan 16:21
 • Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. 1 Korinčanima10:13
 • "Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje." Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. 2 Korinčanima 12:9
 • Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! Galačanima 6:9
 • Sve mogu u Onome koji me jača! Filipljanima 4:13
 • A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom. 1 Timoteju 2:15