Zahvalnost


 • Kad počeše klicati i pjevati pjesmu pohvalnicu, Jahve podiže zasjedu na Amonce, Moapce i na one iz Seirske gore koji su došli na Judu te biše razbijeni.
  2 Ljetopisa 20:22
 • Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost.
  Nehemija 8:10B
 • Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: i onomu koji hodi stazama pravim - njemu ću pokazati spasenje svoje.
  Psalmi 50:23
 • Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,
  Psalmi 89:15
 • Iz njih će se čuti hvalospjev, i glasovi radosni. Umnožit ću ih i više im se neće smanjiti broj, ugled ću im dati i više ih neće prezirati.
  Jeremija 30:19
 • hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.
  Djela apostolska 2:47
 • Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.
  Filipljanima 4:6
 • Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" "Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"
  Matej 5:10-12
 • Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!"
  Luka 6:22, 23
 • To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"
  Ivan 16:33
 • Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.
  Djela apostolska 5:41
 • Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: "Što si me ovakvim načinio?"
  Rimljanima 9:20
 • kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
  2 Korinčanima 6:10
 • Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan.
  Filipljanima4:11B
 • U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
  1 Solunjanima 5:18
 • I doista, sa sužnjevima ste suosjećali i s radošću prihvatili otimanje dobara znajući da imate bolji, trajan posjed.
  Jevrejima 10:34
 • Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene
  1 Petrova 1:8
 • Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se!
  1 Petrova 3:14
 • Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena.
  1 Petrova 4:13, 16
 • Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita!
  Psalmi 32:11
 • Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.
  Psalmi 33:1
 • ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
  Psalmi 34:1
 • A moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke.
  Psalmi 35:28
 • Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj.
  Psalmi 68:19
 • Usta mi bijahu puna tvoje hvale, slaviše te svaki dan!
  Psalmi 71:8
 • Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji; naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju,
  Psalmi 92:1, 2
 • Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!
  Psalmi 100:4
 • Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo! Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova:
  Psalmi 103:1, 2
 • Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
  Psalmi 107:8
 • Nek' prinose žrtve zahvalnice i kličući nek' djela njegova kazuju!
  Psalmi 107:22
 • Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!
  Psalmi 113:3
 • Dignimo svoje srce i ruke svoje k Bogu koji je na nebesima.
  Tužaljke 3:41
 • A ja ću ti s pjesmom zahvalnicom žrtvu prinijeti. Što se zavjetovah, ispunit ću. Spasenje je od Gospoda."
  Jona 2:9
 • Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
  Efežanima 5:19, 20
 • U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
  1 Solunjanima 5:18
 • Po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.
  Jevrejima 13:15
 • I s prijestolja iziđe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!"
  Otkrivenje 19:5B