Ovisiti samo o Gospodinu


 • "Ne bojte se!" - reče Mojsije narodu. "Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!"
  Izlazak 14:13, 14
 • Ako pođeš u rat na svoje neprijatelje te vidiš konje, kola i narod brojniji od sebe, ne boj ih se! TÓa s tobom je Jahve, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske.
  Ponovljeni zakon 20:1
 • Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!"
  Ponovljeni zakon 31:8
 • Jedan je od vas tjerao pred sobom tisuću, jer se Jahve, Bog vaš, borio za vas, kao što vam je obećao.
  Jošua 23:10
 • Korake čuva svojih vjernika, zlikovce stiže propast u mraku (svojom snagom čovjek ne stječe pobjede).
  1 Samuelova 2:9
 • Jonatan reče svome štitonoši: "Hajde da prijeđemo do straže onih neobrezanika. Možda će Jahve učiniti nešto za nas, jer ništa ne priječi Jahvu da udijeli pobjedu - bilo mnogo ljudi ili malo."
  1 Samuelova 14:6
 • I sav će ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu mačem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naše ruke."
  1 Samuelova 17:47
 • "Budite hrabri i junaci; ne bojte se i ne plašite se asirskoga kralja, ni svega mnoštva što je s njim, jer je s nama moćniji nego s njim: s njim je tjelesna mišica, a s nama je Jahve, Bog naš, da nam pomaže i da bije naše bojeve." Narod se uzda u riječi judejskoga kralja Ezekije.
  2 Ljetopisa 32:7, 8
 • Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze, ne zasta mi noga na putima tvojim.
  Psalmi 17:5
 • Dosudi mi pravo, Jahve, jer hodih u nedužnosti, i uzdajuć' se u Jahvu ja se ne pokolebah.
  Psalmi 26:1B
 • Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoć ništavna!
  Psalmi 60:11
 • Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.
  Psalmi 62:5
 • Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove! Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.
  Psalmi 84:5, 7
 • MEM Žalosne se vijesti neće bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuć' se u Jahvu. SAMEK Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, AJIN neprijatelje svoje prezire.
  Psalmi 112:7, 8
 • Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u čovjeka.
  Psalmi 118:8
 • Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti jer k tebi dušu uzdižem.
  Psalmi 143:8
 • Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
  Mudre Izreke 3:5, 6
 • Jer ovako govori Jahve Gospod, Svetac Izraelov: "Mir i obraćenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.
  Izaija 30:15B
 • Evo riječi Jahvine Zerubabelu: "Ne silom niti snagom, već duhom mojim!" - riječ je Jahve nad Vojskama.
  Zaharija 4:6
 • Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
  Ivan 15:5
 • Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
  1Ivan 5:4