Smjelost i uvjerenje


 • Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću.
  Psalmi 119:46
 • Strah čovjeku postavlja zamku, a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.
  Mudre Izreke 29:25
 • Na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti, Sione! Podigni snažno svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: "Evo Boga vašega!"
  Izaija 40:9
 • Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
  Izaija 50:4A
 • A Jahve mi odvrati: "Ne govori: 'Dijete sam!' Već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti.
  Jeremija 1:7
 • I ne boj ih se i ne plaši, jer oni su rod odmetnički!"
  Ezekiel 3:9
 • "Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.
  Matej 5:14, 15
 • Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima."
  Matej 5:16
 • Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju - njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima."
  Marko 8:38
 • Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje."
  Djela apostolska 1:8
 • Kad vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali
  Djela apostolska 4:13
 • "Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!
  Djela apostolska 5:29B
 • Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku.
  Rimljanima 1:16
 • i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
  Efežanima 6:19, 20
 • nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo - ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje srca naša.
  1 Solunjanima 2:4
 • Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga
  2 Timoteju 1:8
 • To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašću. Nitko neka te ne prezire.
  Titu 2:15
 • življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.
  1 Petrova 2:12