Kærlighed


 • Så blive da Tro, Håb, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.
  1 Korinterne 13:13
 • Men han sagde til ham: "Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind.Dette er det store og første Bud.Men et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv.Af disse to Bud afhænger hele Loven og Profeterne."
  Matthæus 22:37-40
 • Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.
  Johannes 3:16
 • Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi "Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder".
  1 Peter 4:8
 • Derpå kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; også vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.17 Men den, som bar Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?18 Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed!
  1 Johannes 3:16-18
 • I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.
  1 Johannes 4:7, 8
 • Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: "Du skal elske din Næste som dig selv."
  Galaterne 5:14
 • Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger!
  Johannes 14:15
 • Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.
  Matthæus 25:40
 • Altså, alt hvad I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder, det skulle også I gøre imod dem; thi dette er Loven og Profeterne.
  Matthæus 7:12
 • så I bære over med hverandre og tilgive hverandre,dersom nogen har Klagemål imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, således også I!Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden, hvilket er Fuldkommenhedens Bånd.
  Kolossensern 3:13, 14
 • Alt ske hos eder i Kærlighed!
  1 Korinterne 16:14
 • Større Kærlighed har ingen end denne, at han sætter sit Liv til for sine Venner.
  Johannes 15:13
 • Vi elske, fordi han elskede os først.
  1 Johannes 4:19
 • Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller Kræftereller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
  Romerne 8:38, 39
 • Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle også I elske hverandre.
  Johannes 13:34
 • Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham."Judas (ikke Iskariot) siger til ham: "Herre! hvor kommer det, at du vil åbenbare dig for os og ikke for verden?"Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine Ord; og det Ord, som I høre, er ikke mit, men Faderens, som sendte mig.
  Johannes 14:21-24
 • Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;
  Romerne 12:9
 • I elskede! har Gud således elsket os, da ere også vi skyldige at elske hverandre.
  1 Johannes 4:11
 • Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin Broder.
  1 Johannes 4:21