Løftet om lykke


  • Lad alle glædes, som lider på dig, evindelig frydes, skærm dem, som elsker dit Navn, lad dem juble i dig! Salme 5:11
  • Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre for evigt. Salme 16:11
  • Thi et Øjeblik varer hans Vrede, Livet igennem hans Nåde; om Aftenen gæster os Gråd, om Morgenen Frydesang. Salme 30:5
  • De; som sår med Gråd, skal høste med Frydesang; Salme 126:5
  • Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje!Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel! Salme 128:1, 2
  • HERRENs forløste vender hjem, de drager til Zion med Jubel, med evig Glæde om Issen; Fryd og Glæde får de, Sorg og Suk skal fly. Esajas 35:10
  • Dette har jeg talt til eder, for at min Glæde kan være i eder, og eders Glæde kan blive fuldkommen. Johannes 15:11
  • Thi Guds Rige består ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligånd. Romerne 14:17