Hvile og ferier


 • Jeg lagde mig og sov ind, jeg vågned, thi HERREN holder mig oppe.
  Salme 3:5
 • I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.
  Salme 4:8
 • Du frygter ej Nattens Rædsler, ej Pilen der flyver om Dagen
  Salme 91:5
 • alt sligt vil han give sin Ven i Søvne.
  Salme 127:2
 • sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød;
  Ordsprogene 3:24
 • Sød er Arbejderens Søvn, hvad enten han har lidt eller meget at spise; men den riges Overflod giver ikke ham Lov til at sove.
  Prædikeren 5:12
 • og gik ind til Fred; på Gravlejet hviler nu de, som vandrede ret.
  Esajas 57:2
 • "Lovet være HERREN, der har givet sit Folk Israel Hvile, ganske som han talede, uden at et eneste Ord er faldet til Jorden af alle de herlige Forjættelser, han udtalte ved sin Tjener Moses.
  Første Kongebog 8:56
 • Tryg skal du være, fordi du har Håb; du ser dig om og går trygt til Hvile,
  JOB 11:18
 • og gik ind til Fred; på Gravlejet hviler nu de, som vandrede ret.
  Esajas 57:2
 • Varer du din Fod på Sabbatten, så du ej driver Handel på min Helligdag, kalder du Sabbatten en Fryd, HERRENs Helligdag ærværdig, ærer den ved ikke at arbejde, holder dig fra Handel og unyttig Snak,da skal du frydes over HERREN; jeg lader dig færdes over Landets Høje og nyde din Fader Jakobs Eje.
  Esajas 58:13, 14
 • Hvad enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gøre, da gører alt til Guds Ære!
  1 Korinterne 10:31
 • Altså er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.Thi den, som er gået ind til hans Hvile, også han har fået Hvile fra sine Gerninger, ligesom Gud fra sine.
  Hebræerne 4:9, 10