Visdom og beslutningstagning


 • Så led mig for mine Fjenders Skyld i din Retfærd, HERRE, jævn din Vej for mit Ansigt!
  Salme 5:8
 • Lad mig kende dine Veje, HERRE lær mig dine Stier.Led mig på din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig på dig.
  Salme 25:4, 5
 • Han vejleder ydmyge i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.
  Salme 25:9
 • Vis mig, HERRE, din Vej og led mig ad jævne Stier for Fjendernes Skyld;
  Salme 27:11
 • Jeg vil lære dig og vise dig, hvor du skal gå, jeg vil råde dig ved at fæste mit Øje på dig.
  Salme 32:8
 • Af HERREN stadfæstes Mandens Skridt, når han har Behag i hans Vej;
  Salme 37:23
 • du leder mig med dit Råd og tager mig siden bort i Herlighed.
  Salme 73:24
 • Oplad mine Øjne, at jeg må skue de underfulde Ting i din Lov.
  Salme 119:18
 • Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys på min Sti.
  Salme 119:105
 • Tydes dine Ord, så bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.
  Salme 119:130
 • Lad mig årle høre din Miskundhed, thi jeg stoler på dig. Lær mig den Vej, jeg skal gå, thi jeg løfter min Sjæl til dig.
  Salme 143:8
 • Stol på HERREN af hele dit Hjerfe, men forlad dig ikke på din Forstand;hav ham i Tanke på alle dine Veje, så jævner han dine Stier.
  Ordsprogene 3:5, 6
 • på din Vandring lede den dig, på dit Leje vogte den dig, den tale dig til, når du vågner;
  Ordsprogene 6:22
 • dine Ører skal høre det Ord bag ved dig: "Her er Vejen, I skal gå!" hver Gang I er ved at vige til højre eller venstre.
  Esajas 30:21
 • Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg gør, og dem går jeg ikke fra.
  Esajas 42:16
 • Den Herre HERREN gav mig Lærlinges Tunge, at jeg skulde vide at styrke de trætte med Ord; han vækker hver Morgen mit Øre, han vækker det til at høre, som Lærlinge hører.
  Esajas 50:4
 • HERREN skal altid lede dig, mætte din Sjæl, hvor der er goldt, og give dig nye Kræfter; du bliver som en vandrig Have, som rindende Væld, hvor Vandet aldrig svigter.
  Esajas 58:11
 • Jeg ved, HERRE, at et Menneskes Vej ikke står til ham selv, og at det ikke står til en Mand at vandre og styre sine Fjed.
  Jeremias 10:23
 • Se, de kommer med Gråd; mens de ydmygt beder, leder jeg dem; jeg fører dem hen til Vandløb ad en jævn Vej, hvor de ej snubler; thi jeg er Israel en Fader, min førstefødte er Efraim.
  Jeremias 31:9
 • thi i Tro vandre vi, ikke i Beskuelse
  2 Korinterne 5:7
 • Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Råd.
  Hebræerne 4:12
 • "Se til, hvad I gør, thi det er ikke for Mennesker, men for HERREN, I fælder Dom, og han er hos eder, når I afsiger Hendelser.
  Anden Krønikebog 19:6
 • ja, kalder du på Forstanden og løfter din Røst efter Indsigt, da nemmer du HERRENs Frygt og vinder dig Kundskab om Gud.Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.
  Ordsprogene 2:3, 5, 6
 • Hjertets Råd er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.
  Ordsprogene 16:1
 • Ildesindede fatter ej Ret; alt fatter de, som søger HERREN.
  Ordsprogene 28:5
 • og HERRENs Ånd skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Ånd, Råds og Styrkes Ånd, HERRENs Kundskabs og Frygts Ånd.Hans Hu står til HERRENs Frygt; han dømmer ej efter, hvad Øjnene ser, skønner ej efter, hvad Ørene hører.
  Esajas 11:2, 3
 • Disse fire unge Mænd gav Gud Kundskab og Indsigt i al Skrift og Visdom; Daniel forstod sig også på alle Hånde Syner og Drømme.
  Daniel 1:17
 • Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, så skal den gives ham.
  Jakob 1:5
 • Lad mig årle høre din Miskundhed, thi jeg stoler på dig. Lær mig den Vej, jeg skal gå, thi jeg løfter min Sjæl til dig.
  Salme 143:8
 • lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Ånd ad den jævne Vej!For dit Navns Skyld, HERRE, holde du mig i Live, udfri i din Retfærd min Sjæl af Trængsel,
  Salme 143:10, 11
 • den vise høre og øge sin Viden, den forstandige vinde sig Levekunst;
  Ordsprogene 1:5
 • Dårens Færd behager ham selv, den vise hører på Råd.
  Ordsprogene 12:15
 • Er der ikke holdt Råd, så mislykkes Planer, de lykkes, når mange rådslår.
  Ordsprogene 15:22
 • Hør på Råd og tag ved Lære, så du til sidst bliver viis.
  Ordsprogene 19:20
 • Planer, der lægges ved Rådslagning, lykkes; før Krig efter modent Overlæg!
  Ordsprogene 20:18
 • Thi Krig skal du føre efter modent Overlæg, vel står det til, hvor mange giver Råd.
  Ordsprogene 24:6
 • Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom!"
  Johannes 7:24
 • Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.
  Jakob 3:17
 • Det er nu tredje Gang, jeg kommer til eder. På to og tre Vidners Mund skal enhver Sag stå fast.
  2 Korinterne 13:1