جدایی


 • و مصفه‌ نیز، زیرا گفت‌: « خداوند در میان‌ من‌ و تو دیده‌بانی‌ كند وقتی‌ كه‌ از یكدیگر غایب‌ شویم‌.
  پيدايش 31: 49
 • برای این پسر مسألت نمودم و خداوند مسألت مرا كه از او طلب نموده بودم، به من عطا فرموده است.
  اول سموئيل 1: 27, 28
 • چون در وادی سایهٔ موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی؛ عصا و چوبدستی تو مرا تسلی خواهد داد.
  مزامير 23: 4
 • چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا برمی‌دارد.
  مزامير 27: 10
 • خداوند نزدیک شکستهدلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
  مزامير 34: 18
 • شکسته دلان را شفا می‌دهد و جراحتهای ایشان را می‌بندد.
  مزامير 147: 3
 • آبهای‌ بسیار محبت‌ را خاموش‌ نتوانـد كـرد و سیلهـا آن‌ را نتوانـد فـرو نشانیـد. اگـر كسـی‌ تمامـی‌ امــوال‌ خانــه‌ خویـش‌ را بـرای‌ محبـت‌ بدهـد، آن‌ را البتّه‌ خـوار خواهنـد شمـرد.
  غزلی از غزلها 8: 7
 • شما را یتیم نمی‌گذارم نزد شما می‌آیم.
  يوحنا 14: 18
 • زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.
  روميان 8: 18
 • که ما را در هر تنگی ما تسلّی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلّی نماییم، به آن تسلّی که خود از خدا یافته‌ایم.
  دوم قرنتيان 1: 4
 • امّا آنچه مرا سود می‌بود، آن را به‌خاطر مسیح زیان دانستم. بلکه همه‌چیز را نیز به‌سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می‌دانم که بخاطر او همه‌چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم.
  فيليپيان 3: 7, 8
 • امّا ای برادران نمی‌خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی‌خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید.
  اول تسالونيکيان 4: 13
 • زیرا که شما را صبر لازم است تا ارادهٔ خدا را بجا آورده، وعده را بیابید.
  عبرانيان 10: 36
 • تا آزمایشِ ایمانِ شما، که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح:
  اول پترس 1: 7