Rauha


 • Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään.
  Ensimmäinen Mooseksen 15:15
 • Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla.
  Psalmit 29:11
 • vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.
  Psalmit 34:14
 • Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.
  Psalmit 37:11
 • Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus,
  Psalmit 37:37
 • Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule.
  Psalmit 119:165
 • Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaan valmiit.
  Psalmit 120:7
 • Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssansa.
  Sananlaskut 16:7
 • Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla.
  Saarnaaja 3:8
 • Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.
  Jesaja 9:6
 • Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.
  Jesaja 26:3
 • Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.
  Jesaja 32:17
 • Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva.
  Jesaja 54:13
 • Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä.
  Jesaja 55:12
 • Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.
  Jesaja 57:21
 • Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa.
  Jesaja 59:8
 • He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole.
  Jeremia 6:14
 • Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
  Jeremia 29:11
 • Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat, ja minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden.
  Jeremia 33:6
 • Tulee hätä, ja he etsivät pelastusta, mutta sitä ei ole.
  Hesekiel 7:25
 • Israelin profeettoja, jotka ennustivat Jerusalemista ja näkivät sille rauhan näkyjä, vaikka ei rauhaa ollut; sanoo Herra, Herra.
  Hesekiel 13:16
 • Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.
  Daniel 8:25
 • Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti.
  Daniel 11:24
 • Katso, jo ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa: "Juhli, Juuda, juhliasi, maksa lupauksesi; sillä ei tule enää sinun kimppuusi turmiontuoja, hän on hävitetty kokonansa".
  Naahum 1:15
 • Minun liittoni hänen kanssansa oli elämä ja rauha, ja minä annoin sen hänelle peloksi; ja hän pelkäsi minua, vapisi minun nimeni edessä. .
  Malakia 2:5
 • Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
  Matteuksen 5:9
 • Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin.
  Matteuksen 10:13
 • Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
  Matteuksen 10:34
 • Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.
  Markuksen 4:39
 • Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi."
  Markuksen 5:34
 • Suola on hyvä; mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha."
  Markuksen 9:50
 • loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle."
  Luukkaan 1:79
 • "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"
  Luukkaan 2:14
 • Mutta hän sanoi naiselle: "Sinun uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan".
  Luukkaan 7:50
 • Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: `Rauha tälle talolle!`
  Luukkaan 10:5
 • Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa.
  Luukkaan 14:32
 • sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!"
  Luukkaan 19:38
 • Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
  Luukkaan 24:36
 • Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.
  Johanneksen 14:27
 • Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."
  Johanneksen 16:33
 • kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
  Kirje Roomalaisille 1:7
 • hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
  Kirje Roomalaisille 3:16-18
 • Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
  Kirje Roomalaisille 5:1
 • Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
  Kirje Roomalaisille 8:6
 • Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"
  Kirje Roomalaisille 10:15
 • Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
  Kirje Roomalaisille 12:18
 • sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
  Kirje Roomalaisille 14:17
 • Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
  Kirje Roomalaisille 14:19
 • Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.
  Kirje Roomalaisille 15:13
 • Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen.
  Kirje Roomalaisille 15:33
 • Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
  Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:3
 • Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.
  Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 7:15
 • sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,
  Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 14:33
 • Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
  IEnsimmäinen Kirje Korinttilaisille 13:11
 • Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,
  Galatians 1:3
 • Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!
  Galatians 6:16
 • Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
  Galatians 5:22
 • Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
  Kirje Efesolaisille 2:14, 15
 • ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
  Kirje Efesolaisille 4:3
 • ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
  Kirje Efesolaisille 6:15
 • mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
  Kirje Filippiläisille 4:9
 • ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
  Kirje Kolossalaisille 1:20
 • Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
  Kirje Kolossalaisille 3:15
 • Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
  Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:4
 • Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
  IEnsimmäinen Kirje Timoteukselle 2:22
 • Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
  Kirje Heprealaisille 12:14
 • Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
  Kirje Heprealaisille 13:20
 • Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.
  James 3:18
 • kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
  Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:11
 • Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.
  Johanneksen Ilmestys 6:4