Irtautuminen rakkaansa


 • ja myöskin nimen Mispa, sillä hän sanoi: "Herra olkoon vartija meidän välillämme, minun ja sinun, kun joudumme loitolle toistemme näkyvistä.
  ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 31:49
 • Tätä poikaa minä rukoilin; Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin.Sentähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle: kaikiksi elinpäiviksensä hän olkoon Herralle annettu." Ja Samuel rukoili siellä Herraa.
  ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA 1:27, 28
 • Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
  PSALMIT 23:4
 • Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.
  PSALMIT 27:10
 • Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
  PSALMIT 34:18
 • Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.
  PSALMIT 147:3
 • Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin."
  KORKEA VEISU 8:7
 • En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:18
 • Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
  Kirje roomalaisille 8:18
 • joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
  Toinen kirje korinttilaisille 1:4
 • Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden Evankeliumi Luukkaan mukaannut tappioksi.Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen
  Kirje filippiläisille 3:7, 8
 • Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
  Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 4:13
 • että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
  Ensimmäinen Pietarin kirje 1:7