סליחה


 • כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם׃ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם׃
  מַתָּי 6: 14, 15
 • ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃ -
  לוקם 23: 34
 • ותאמר לא אדני ויאמר לכן גם אני לא ארשיעך לכי לדרכך ואל תחטאי עוד׃
  יוחנן 8: 11
 • אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃-
  ישעיה 43: 25
 • אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃
  מַתָּי 5: 7
 • כי אסלח לעונם ולחטאתם ולפשעיהם לא אזכר עוד׃
  אל־העברים 8: 12
 • ויגש אליו פטרוס ויאמר לו אדני כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו העד שבע פעמים׃ויאמר אליו ישוע לא אמר לך עד שבע פעמים כי אם עד שבעים ושבע׃
  מַתָּי 18: 21, 22
 • ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃
  1 יוחנן 1: 9
 • כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו׃
  תהלים 103: 12
 • לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
  ויקרא 19: 18
 • עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃
  תהלים 18: 25
 • כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃
  תהלים 86: 5
 • חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃-
  משלי 3: 3, 4
 • ככה יעשה לכם גם אבי שבשמים אם לא תסלחו איש איש לאחיו בכל לבבכם את חטאתם׃
  מַתָּי 18: 35
 • וכי תעמדו להתפלל תסלחו לכל איש את אשר בלבבכם עליו למען יסלח לכם אביכם שבשמים אף הוא את פשעיכם׃
  מרקוםי 11: 25
 • ואל תשפטו ולא תשפטו אל תחיבו ולא תחיבו נקו ותנקו׃
  לוקם 6: 37
 • והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃
  אל־האפסיים 4: 32
 • ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃
  אל־הקולומים 3: 13
 • והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
  אל־העברים 12: 15