נתינה


 • רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃
  מַתָּי 10: 8
 • אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃
  משלי 3: 27
 • תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃
  לוקם 6: 38
 • אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה׃
  יעקב 2: 15- 17
 • יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃2נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃
  משלי 11: 24, 25
 • השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו׃
  מַתָּי 5: 42
 • כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך׃
  דברים 15: 11
 • כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃
  משלי 3: 9, 10
 • אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃ -
  משלי 21: 13
 • הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃
  מלאכי 3: 10
 • ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך׃למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
  מַתָּי 6: 3, 4
 • והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
  מַתָּי 25: 40
 • כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות׃וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד׃והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃כי שרות העבודה הזאת לא לבד ימלא את מחסרי הקדושים כי גם יודו רבים לאלהים בשרותכם הנאמן הזה׃
  השנייה אל־הקורינתים 9: 6- 12