הגנה


 • ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח׃
  ויקרא 25: 18
 • לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן׃
  דברים 33: 12
 • ועתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית עבדך לעולם׃
  שמואל ב 7: 29
 • וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃
  שמואל ב 8: 6
 • ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ׃
  דברי הימים א 17: 8
 • כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט׃תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
  תהלים 21: 7- 9
 • , והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃
  תהלים 63: 11A
 • שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
  תהלים 132: 17, 18
 • הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה׃
  תהלים 144: 10
 • מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃
  דברים 33: 27
 • בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃
  תהלים 4: 8
 • שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃
  תהלים 16: 8
 • חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
  תהלים 34: 7
 • למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
  תהלים 46: 1
 • כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃
  תהלים 91: 9, 10
 • שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃
  תהלים 127: 1
 • כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃
  משלי 3: 26
 • ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃
  משלי 14: 26
 • מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
  משלי 18: 10
 • סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃
  משלי 21: 31
 • כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃
  משלי 30: 5
 • כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃
  עמוס 3: 7
 • לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃ 12 כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות
  אִגֶּרֶת פּוֹלוֹס הַשָּׁלִיחַ אֶל־הָאֶפְסִיִּים 6: 11, 12