להילחם


 • ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם׃
  דברים 20: 3
 • לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃
  תהלים 144: 1
 • ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
  מַתָּי 16: 18
 • אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃
  השנייה אל־הקורינתים 2: 14
 • לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃
  אל־האפסיים 3: 16
 • לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃endure
  הראשונה אל־טימותיום 6: 12
 • וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח.
  השנייה אל־טימותיום 2: 3
 • איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃
  השנייה אל־טימותיום 2: 4
 • כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃
  1 יוחנן 2: 14
 • אהובי בהשתדלי לכתב אליכם על דבר התשועה האחת לכלנו חובה היא בעיני לזרזכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים׃
  יהודה 3