Perlindungan


 • Taatilah semua hukum dan perintah TUHAN, supaya kamu hidup dengan aman di negeri itu.
  IMAMAT 25:18
 • Tentang suku Benyamin ia berkata: "Inilah suku yang dikasihi TUHAN. Ia melindungi mereka siang dan malam dan berdiam di antara mereka."
  ULANGAN 33:12
 • Allah selamanya menjadi perlindunganmu, lengan-Nya yang kekal menopang kamu. Ia mengusir musuh dari hadapanmu, dan menyuruh kamu membinasakan mereka.
  ULANGAN 33:27
 • Sebab itu, aku mohon, sudilah memberkati keturunanku supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Ya TUHAN Yang Mahatinggi, semua itu telah Kaujanjikan, maka keturunanku akan tetap Kauberkati untuk selama-lamanya."
  2 Samuel 7:29
 • Kemudian Daud mendirikan perkemahan-perkemahan militer dalam wilayah mereka, dan mereka takluk serta membayar upeti kepadanya. TUHAN memberikan kemenangan kepada Daud di mana pun ia berperang.
  2 Samuel 8:6
 • Aku telah menolong engkau ke mana pun engkau pergi, dan segala musuhmu Kutumpas pada waktu engkau bertempur. Engkau akan Kubuat termasyhur seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia.
  1 TAWARIKH 17:8
 • Maka aku berbaring dan tidur dengan tentram, sebab hanya Engkau, TUHAN, membuat hidupku aman!
  MAZMUR 4:8
 • Aku selalu ingat kepada TUHAN; Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah.
  MAZMUR 16:8
 • Raja berharap kepada TUHAN Yang Mahatinggi, ia selalu aman sebab tetap dikasihi TUHAN. Ia akan menawan semua musuhnya, dan menangkap semua orang yang membenci Dia. Ia datang seperti api yang menyala-nyala untuk membinasakan mereka. Mereka akan dimusnahkan oleh kemarahan TUHAN, dan oleh api yang menghanguskan.
  MAZMUR 21:7-9
 • Malaikat TUHAN menjagai orang yang takwa, dan membebaskan mereka dari bahaya.
  MAZMUR 34:7
 • Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita; Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan.
  MAZMUR 46:1
 • Raja akan bergembira karena pertolongan Allah; orang yang bersumpah demi Allah akan bermegah-megah, tetapi mulut pendusta akan disumbat.
  MAZMUR 63:11
 • Sebab engkau menjadikan TUHAN pembelamu, Yang Mahatinggi kaujadikan pelindungmu. Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka.
  MAZMUR 91:9, 10
 • Nyanyian Salomo. Kalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan TUHAN yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga.
  MAZMUR 127:1
 • Di sini seorang keturunan Daud Kujadikan raja; pemerintahannya akan Kuteguhkan. Kerajaannya akan selalu sejahtera, tetapi musuh-musuhnya akan dipermalukan."
  MAZMUR 132:17,18
 • Engkau memberi kemenangan kepada raja-raja, dan membebaskan Daud hamba-Mu.
  MAZMUR 144:10
 • TUHAN akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap.
  AMSAL 3:26
 • Orang yang takwa kepada TUHAN menjadi tentram, dan keluarganya akan mempunyai perlindungan.
  AMSAL 14:26
 • TUHAN itu seperti menara yang kuat; ke sanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman.
  AMSAL 18:10
 • Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah TUHAN.
  AMSAL 21:31
 • Allah menepati setiap janji-Nya. Ia bagaikan perisai bagi semua yang datang berlindung pada-Nya.
  AMSAL 30:5
 • TUHAN Yang Mahatinggi tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa menyatakan rencana-Nya kepada para nabi, hamba-hamba-Nya.
  Amos 3:7
 • Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari Iblis. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa.
  EFESUS 6:11, 12