Kebijaksanaan


 • Ya TUHAN, amat banyaklah musuhku! Bimbinglah aku untuk melakukan kehendak-Mu, dan tunjukkanlah jalan-Mu yang harus kutempuh.
  Mazmur 5:8
 • Tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku, ya TUHAN, nyatakanlah apa yang harus kulakukan.Ajarilah dan bimbinglah aku untuk hidup menurut kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, aku selalu berharap kepada-Mu.
  Mazmur 25:4, 5
 • TUHAN membimbing orang yang rendah hati, dan mengajar mereka kehendak-Nya.
  Mazmur 25:9
 • Tunjukkanlah aku kehendak-Mu, ya TUHAN, bimbinglah aku di jalan yang lurus, sebab musuhku amat banyak.
  Mazmur 27:11
 • Kata TUHAN, "Aku akan menunjukkan jalan yang harus kautempuh, engkau akan Kubimbing dan Kunasihati.
  Mazmur 32:8
 • TUHAN membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya, Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya.
  Mazmur 37:23
 • Kaubimbing aku dengan nasihat, dan Kauterima aku dengan kehormatan kelak.
  Mazmur 73:24
 • Bukalah mataku supaya aku melihat ajaran yang mengagumkan dalam hukum-Mu.
  Mazmur 119:18
 • Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku.
  Mazmur 119:105
 • Bila dijelaskan, ajaran-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang sederhana.
  Mazmur 119:130
 • Setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepada-Mulah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah aku berdoa.
  Mazmur 143:8
 • Percayalah kepada TUHAN dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri.Ingatlah pada TUHAN dalam segala sesuatu yang kaulakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik.
  Amsal 3:5, 6
 • Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun.
  Amsal 6:22
 • Bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu akan terdengar suara-Nya yang berkata, "Inilah jalannya; ikutlah jalan ini."
  Yesaya 30:21
 • Bangsa-Ku yang buta akan Kubimbing melalui jalan yang tidak mereka ketahui; mereka akan Kutuntun di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Kegelapan Kujadikan terang bagi mereka, dan jalan yang berlekuk-lekuk Kuratakan. Itulah yang akan Kulakukan bagi mereka, dan pasti akan Kulaksanakan.
  Yesaya 42:16
 • TUHAN Yang Mahatinggi mengajar aku berbicara, supaya perkataanku menguatkan orang yang lesu. Setiap pagi Ia membangkitkan hasratku untuk mendengarkan ajaran-Nya bagiku.
  Yesaya 50:4
 • Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering; Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering.
  Yesaya 58:11
 • TUHAN, aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya.
  Yeremia 10:23
 • Mereka berjalan dengan bercucuran air mata, Kuhibur dan Kubimbing mereka. Kubawa mereka melalui tempat-tempat yang banyak airnya, melalui jalan rata di tempat mereka tak akan tersandung. Bagi Israel, aku bagaikan ayah; Efraim adalah putra-Ku yang sulung."
  Yeremia 31:9
 • Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat,
  2 Korintus 5:7
 • Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat; lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh; sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia.
  Ibrani 4:12
 • "Bertindaklah bijaksana, karena kamu menghakimi bukan Atas halaman nama manusia, melainkan Atas halaman nama TUHAN. Ia mengawasi kamu pada waktu kamu memutuskan perkara.
  2 Tawarikh 19:6
 • Ya, anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Dengan demikian kau akan tahu apa artinya takut akan TUHAN dan kau akan mendapat pengetahuan tentang Allah.Tuhanlah yang memberikan hikmat; dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian.
  Amsal 2:3, 5, 6
 • Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan.
  Amsal 16:1
 • Keadilan tidak difahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah TUHAN, sungguh-sungguh memahaminya.
  Amsal 28:5
 • Kuasa TUHAN akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya; mengenal kehendak Allah dan takwa kepada-Nya.Kesukaannya yaitu taat kepada TUHAN. Ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang.
  Yesaya 11:2, 3
 • Allah memberikan kepada keempat pemuda itu hikmat dan keahlian dalam kesusasteraan dan ilmu. Selain itu kepada Daniel diberikan-Nya juga kepandaian untuk menerangkan penglihatan dan mimpi.
  Daniel 1:17
 • Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya; sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan.
  Yakobus 1:5
 • Setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepada-Mulah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah aku berdoa.
  Mazmur 143:8
 • Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Engkau baik hati, dan akan membimbing aku di jalan yang rata.Selamatkanlah aku sesuai dengan janji-Mu, ya TUHAN, demi kebaikan-Mu, bebaskanlah aku dari kesesakan.
  Mazmur 143:10, 11
 • Dengan petuah-petuah ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya, dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan.
  Amsal 1:5
 • Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat.
  Amsal 12:15
 • Rencana gagal, jika tidak disertai pertimbangan; rencana berhasil, jika banyak yang memberi nasihat.
  Amsal 15:22
 • Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat.
  Amsal 19:20
 • Rencana berhasil oleh pertimbangan; sebab itu, janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang.
  Amsal 20:18
 • Karena sebelum bertempur harus ada rencana yang matang dahulu, dan semakin banyak penasihat, semakin besar kemungkinan akan menang.
  Amsal 24:6
 • Jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan."
  Yohanes 7:24
 • Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari Atas halaman ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura.
  Yakobus 3:17
 • "Setiap perkara harus didukung oleh kesaksian dua atau tiga orang saksi, baru perkara itu sah."
  2 Korintus 13:1