Stolthet


 • Tal ikke så mange høie ord, la ikke frekke ord gå ut av eders munn! For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger.
  1 Samuels 2:3
 • Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom.-
  Salomos Ordsprog 11:2
 • Ved overmot voldes bare trette, men hos dem som lar sig råde, er visdom.
  Salomos Ordsprog 13:10
 • Herren river ned de overmodiges hus, men enkens Markusskjell lar han stå fast.
  Salomos Ordsprog 15:25
 • Lønn for saktmodighet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv.
  Salomos Ordsprog 22:4
 • Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.
  Salomos Ordsprog 29:23
 • Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!
  1 Korintierne 10:12
 • men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved.
  Galaterne 3:12
 • Ydmyk eder for Herren, og han skal ophøie eder!
  Jakobs 4:10
 • for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.
  Lukas 14:11
 • Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; mot slike er loven ikke.
  Galaterne 5:22, 23
 • ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv,og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,
  Filippenserne2:3-5
 • Enhver overmodig er en vederstyggelighet for Herren; visselig, en slik mann blir ikke ustraffet.
  Salomos Ordsprog 16:5
 • Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.
  Salomos Ordsprog 16:18
 • Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.
  Salomos Ordsprog 16:25
 • Forut for fall ophøier en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.
  Salomos Ordsprog 18:12
 • Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
  Jakobs 4:6
 • Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.
  Salmenes 25:9
 • Likeså skal I yngre underordne eder under de eldre, og I alle skal iklæ eder ydmykhet mot hverandre; for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.Ydmyk eder derfor under Guds veldige hånd, forat han kan ophøie eder i sin tid,og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.
  1 Peters 5:5-7
 • Ikke skulde den som binder sverdet om sig, rose sig lik den som løser det av sig!
  I Kongebok 20:11
 • Alt dette har jo min hånd gjort, og således blev alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.
  Esaias 66:2