Ciąża


 • Od Boga ojca twego, który cię wspomógł, i od Wszechmogącego, któryć błogosławił błogosławieństwy niebieskiemi z wysoka, i błogosławieństwy przepaści leżącej głęboko, i błogosławieństwy piersi i żywota.
  Rodzaju 49:25
 • A synowie Izraelscy rozrodzili się, i rozpłodzili się, i rozmnożyli się, i zmocnili się bardzo wielce, a napełniona jest ziemia nimi.
  Wyjścia 1:7
 • I umiłuje cię; i ubłogosławi cię i rozmnoży cię; bo pobłogosławi owocowi żywota twego, i owocowi ziemi twojej, zbożu twojemu, i winu twojemu, i oliwie twojej, płodowi krów twoich, i trzodom owiec twoich w ziemi, o którą przysiągł ojcom twoim, że ją da tobie. Błogosławionym będziesz nad wszystkie narody; nie będzie u ciebie niepłodny, i niepłodna, ani między bydłem twojem.
  Powtórzonego Prawa 7:13, 14
 • Izaż nie ten, który mię w żywocie uczynił, nie uczynił też i onego? a nie onże nas sam w żywocie wykształtował?)
  Ijobowa 31:15
 • Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.
  Psalmówów 112:2
 • Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.
  Psalmówów 113:9
 • Oto dziatki są dziedzictwem od Pana, a płód żywota nagrodą.
  Psalmówów 127:3
 • Ty zaiste w nocy masz nerki moje; okryłeś mię w żywocie matki mojej.
  Psalmówów 139:13
 • Albowiem on umacnia zawory bram twoich, a błogosławi synów twoich w pośrodku ciebie.
  Psalmówów 147:13
 • Jako pasterz trzodę swoję paść będzie; do naręcza swego zgromadzi baranki, i na łonie swem piastować je będzie, a kotne zwolna poprowadzi.
  Izajasza 40:11
 • Bo wyleję wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię; wyleję Ducha mego na nasienie twoje, i błogosławieństwo moje na potomki twoje. I rozkrzewią się jako między trawą, i jako wierzby przy ciekących wodach.
  Izajasza 44:3, 4
 • Pierwej niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.
  Jeremiasza 1:5
 • A błogosławiona, która uwierzyła:Gdyż się wykonają te rzeczy, które jej są opowiedziane od Pana.
  Łukasza 1:45
 • Wiarą także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo czasu wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał.
  Hebrajczyków 11:11
 • Wywiódł mię na przestrzeństwo; wyrwał mię, iż mię umiłował.
  Psalmówów 18:19
 • Nakłoń ku mnie ucha twego, co rychlej wybaw mię; bądźże mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mię zachował.
  Psalmówów 31:2
 • Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.
  Psalmówów 34:7
 • Raczże mię, Panie! wyrwać; o Panie! na ratunek mój pospiesz.
  Psalmówów 40:13
 • Jamci wprawdzie ubogi i nędzny; aleć Pan myśli o mnie. Tyś jest pomocnikiem moim i wybawicielem moim; Boże mój! nie omieszkujże.
  Psalmówów 40:17
 • A wzywaj mię w dzień utrapienia:tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.
  Psalmówów 50:15
 • Od końca ziemi wołam do ciebie w zatrwożeniu serca mego; wprowadź mię na skałę, która jest wywyżą nad mię.
  Psalmówów 61:2
 • Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go, i wywyższę go, przeto, iż poznał imię moje.
  Psalmówów 91:14
 • ale nasienie sprawiedliwych zachowane będzie.
  Przysłów 11:21
 • Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża. Młódź ustaje i omdlewa, a młodzieńcy w młodości upadają: Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają.
  Izajasza 40:29-31
 • Nie będą robić próżno, ani płodzić będą na postrach; bo będą nasieniem błogosławionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi.
  Izajasza 65:23
 • Pierwej niż pracowała ku porodzeniu, porodziła, pierwej niż ją ogarnęła boleść, porodziła mężczyznę. Cóżbym Ja, który otwieram żywot, rodzić nie miał? mówi Pan. Cóżbym Ja, który to czynię, że rodzą, zawartym był? mówi Bóg twój.
  Izajasza 66:7, 9
 • Niewiasta gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła godzina jej; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia, dla radości, iż się człowiek na świat narodził.
  Jana 16:21
 • Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie; ale wiernyć jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli.
  1 Koryntian10:13
 • Ale mi rzekł:Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.
  2 Koryntian 12:9
 • A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.
  Galatów 6:9
 • Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.
  Filipian 4:13
 • Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeźliby zostały w wierze i w miłości, i w świętobliwości z miernością.
  1 Tymoteusza 2:15